Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yaz Dönemi Dikkat Edilecek Hususlar